Són premis que tenen com objectiu finançar projectes que promoguin la participació i la democràcia activa..

Hi ha dues modalitats de premis: la modalitat A, que té en compte el finançament de 30.000€ per la realització de projectes entorn l’Acció Comunitària, la Participació política i Tecnopolítica i la modalitat B, que consta del finançament de 18.000€ per projectes relacionats amb la participació inclusiva, les noves formes d’organització social, les experiències de participació promogudes des de l’administració i la coproducció de polítiques públiques d’àmbit local.

El termini per presentar les sol·licituds és del 16 de novembre al 15 de desembre a les oficines d’atenció ciutadana (OAC). D’altra banda, l’1 de desembre hi haurà una sessió informativa a la Fundació CIDOB (C/ d’Elisabets, 12, Barcelona).

Més informació