Les conclusions es van redactar després de 6 sessions de treball que van iniciar el mes d’octubre i van acabar a finals de novembre. El plenari del 14 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen.

Un grup de treball dedicat exclusivament a l’analítica de les Ordenances fiscals i pressupostos municipals prorrogats del 2017.

El Consell recorda que la responsabilitat de la manca d’uns pressupostos i ordenances fiscals aprovades recau en tots els grups municipals, però en gran manera sobre l’equip de govern. Per això destaca que el govern municipal hauria d’haver esgotat totes les vies de diàleg i negociació per fer-ho viable. Es tem que a curt i mitjà termini pugui tenir efectes danyosos.

El Consell va recomanar:

  1.  Que govern i oposició dialoguin i arribin a consensos.
  2. Incorporar en el procés d’elaboració del Pressupost municipal als principals actors i agents socioeconòmics de la ciutat per recollir les necessitats reals de la ciutadania i poder influir i marcar prioritats en els pressupostos.
  3. Marcar uns terminis per tal que els grups de l’oposició puguin analitzar amb temps suficient les propostes.
  4. Establir terminis per debatre àmpliament el contingut amb tots els grups municipals.
  5. Fer el seguiment trimestral de l’evolució del pressupost municipal.