En la primera part de la sessió, es va presentar l’inici del desplegament de l’Estratègia Municipal amb el Poble Gitano. A continuació, es va explicar el contingut de les tres sessions de treball sobre la revisió i redefinició de les Normes i Funcionament Intern del CMPG.

En la segona part de la sessió, es va presentar el Pla de Treball 2016-2017, i, en l’últim punt de l’ordre del dia que correspon a informacions varies, es va parlar entorn la participació diversa a l’Ajuntament de Barcelona i el Pla contra l’Antigitanisme.