En efecte, aquest grup centrarà la seva feina en dos aspectes: les Ordenances del Civisme i les llicències d’ocupació de l’espai públic i el seu procediment. En les sessions, es va proposar comptar amb la col·laboració de l’equip de la Síndica de Greuges, així com amb l’equip de treball que ha impulsat els protocols de llicències de l’espai públic.