Entre d’altres temes es va analitzar el desenvolupament del passat plenari del 14 de desembre, que es va valorar de forma positiva, tot i que es va tornar a insistir en al dificultat perquè aquest espai sigui mes dinàmic, i la necessitat de buscar un equilibri com a espai de debat i de validació de la feina feta a les comissions de treball.

També es va explicar la feina de les dues comissions de treball: “desigualtats a Barcelona” i “espai públic i convivència”, i es va proposar i acordar la convocatòria de la comissió de pressupostos un cop quedin aprovats aquests pel mecanisme de la moció de censura que es produiria abans d’acabar el mes de gener.

També es va acordar convocar a les persones interessades a dues sessions de treball sobre la proposta de codi de conducta, a continuació es va informar de noves incorporacions al consell de ciutat per baixes i canvi de representants del Consell Assessor de la Gent Gran.

Per acabar, es va proposar fer una sessió extraordinària de la Comissió Permanent per debatre la proposta de les noves normes de participació ciutadana, aquesta sessió es podrà convocar amb pocs dies d’antelació i va ser acceptat per les persones assistents.