Així doncs, l’objectiu de l’Acord és el de passar d’un Pla d’Inclusió de Mandat a una Estratègia més àmplia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats de Barcelona que sumi la participació de l’Ajuntament, les entitats socials, els col·legis professionals, les universitats, les organitzacions empresarials, els veïns i veïnes, els sindicats i les patronals i que sigui vigent durant un període de 10 anys.

Aquest any diversos grups de treball han deliberat al voltants de 4 eixos per avançar en el significat de la Estratègia de l’Acord: com l’educació, la cultura i els esports han d’ajudar a créixer dins de la ciutat; com l’habitatge i altres necessitats fonamentals són imprescindibles; com d’important és la ocupació de qualitat i inclusiva; i com es pot fer per recolzar l’autonomia, posar en valor les diferències i construir la comunitat.

Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia, ha reconegut durant l’acte que la crisi ha fet aparèixer noves formes d’exclusió i ha provocat que els mecanismes de protecció social esdevinguin ineficaços. A més, Ortiz posa sobre la taula que cal modificar les estructures socials i econòmiques perquè únicament així es podran assentar les bases dels drets socials entesos no només com un resultat de lluita contra la pobresa, sinó també, com els principis a través dels quals es construeixen les polítiques inclusives del futur.

Font: www.tercersector.cat