En la sessió de treball, aquest grup va repassar tota la informació obtinguda de les anteriors sessions i va establir els continguts més rellevants de cara a l’elaboració del dictamen així com les principals recomanacions per proposar al govern. Així doncs, aquest dictamen s’aprovarà primer a la Comissió Permanent i després al Plenari del Consell de Ciutat.