En aquest esdeveniment en Jordi Martí, Gerent Municipal, va recordar la transversalitat del projecte i va insistir que l’èxit del Pla de Barris esdevindrà a través de la coproducció de les accions entre l’administració i la ciutadania. Anna Terra, Directora de Foment de Ciutat, va agrair la implicació de Districtes, àrees i agents implicats que estan treballant conjuntament per elaborar aquest Pla de Barris. Seguidament, Oriol Nel·lo, President del Consell Assessor del Pla de Barris va exposar que aquests criteris no poden ser una altra cosa que un “aprenentatge col·lectiu” i els va dividir entre l’equitat social, el dret a la ciutat, la democràcia i l’acció ciutadana.

La jornada va continuar amb una sessió on grups de treball, separats per temàtiques, van debatre els criteris i van afegir suggeriments i propostes. Els grups van tractar l’estructura urbana, la cohesió social, i els actors i les seves polítiques. Finalment, aquests es van tornar a trobar per exposar les conclusions dels debats i es van destacar les propostes recollides que el Consell Assessor haurà d’estudiar i incorporar en el seu seguiment. La Gala Pin, Regidora del Districte de Ciutat Vella, va concloure explicant que el programa es planteja com a eina per acabar amb les desigualtats a Barcelona, i que ha de ser la voluntat de treball conjunt qui garanteixi el dret a la ciutat.