Aquesta activitat, que és la primera que es fa des de l’aprovació del Pla de lluita contra el sensellarisme 2016-2020, té la voluntat de contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis als sensellar i sensibilitzar la ciutadania sobre aquest fenomen.

A Barcelona el sensellarisme ha crescut arrel de la crisi, de fet, l’any 2008 es van detectar 658 persones al carrer i l’any passat la xifra va arribar a 941, un 40% més. En aquest context, el Pla de Lluita contra el sensellarisme 2016-2020 pretén millorar i ampliar els equipaments destinats a l’atenció d’aquestes persones.

Els voluntaris que vulguin participar d’aquest recompte s’han de registrar en el formulari en línia al web recompte.barcelona.