En aquesta sessió de treball, el grup va validar les esmenes de contingut fetes a la proposta de dictamen i va tornar a posar sobre la taula que aquest tindria continuïtat després de la seva aprovació. 

En aquest sentit, el grup va recordar que el dictamen ha de passar primer per la Comissió Permanent abans d’arribar al Plenari per la seva aprovació final.

Actes del Grup de treball