Es renoven els membres dels diferents sectors que acaben el seu mandat, així com també es cobriran les vacants que, per motius diversos, s’han anat produint. El procés es clourà amb la constitució del nou plenari del CEMB el proper mes de juliol.

Font: Consell Escolar Municipal de Barcelona