La quantia de la subvenció no podrà superar el 80% de la despesa total del projecte. Poden optar entitats i empreses del tercer sector social, cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú i entitats universitàries i educatives, que desenvolupin projectes que promoguin o reforcin el caràcter transformador de l’economia social i solidària, la gestió democràtica, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat. Aquestes subvencions tenen com a modalitats: l’acompanyament i la formació, el finançament, la comunicació i els equipaments i recursos.