Aquesta figura, que s’emmarca en un model de governança que aposta per la coproducció de les polítiques públiques amb la ciutadania, permetrà reforçar les accions participatives de cada districte des d’una perspectiva descentralitzada i impulsar una participació diversa en el disseny i execució de les accions. 

Un comitè director format per una persona representant de cada àrea i de quatre districtes farà el seguiment de totes les accions relacionades amb els processos de millora de la qualitat democràtica i de la participació ciutadana.