El projecte “Barcelona, joventut plural”, que ha elaborat el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB, és una iniciativa que vol implicar alumnes d’ESO de procedències, condicions socials i capacitats diverses en la definició de polítiques públiques del municipi. Al projecte participaran estudiants d’entre 12 i 16 anys procedents de 226 centres d’estudis secundaris dels deu districtes de Barcelona i de 36 centres d’educació especial.

El projecte “Multiplicant Salut: Participació pel canvi” té la voluntat de crear i sistematitzar espais de promoció de la salut als barris amb un major índex de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona. Així doncs, el projecte es desenvoluparà, en un primer estadi, als barris de Roquetes i Trinitat Nova i es contempla l’ampliació, en estadis posteriors, cap a barris amb un dibuix socioeconòmic similar.