El seu objectiu és prevenir conductes abusives, violències masclistes i discriminacions per motiu de diversitat de gènere funcional, ètnica i cultural a través del desenvolupament a les aules d’activitats didàctiques de caràcter curricular.

La primera fase de la prova pilot del programa s’ha dut a terme al llarg dels cursos 2014-2015 i 2015-2016 en sis escoles i cinc instituts de Barcelona, i actualment se n’està desenvolupant la segona fase. Es preveu que a partir del 2018 s’implanti progressivament a tots els centres de la ciutat.