El grup va revisar el contingut del tercer bloc del Reglament i va elaborar propostes per incloure a l’esborrany del dictamen que es presentarà el pròxim 3 de juliol a la Sala Ernest Lluch de la Seu del Districte de Ciutat Vella. Així doncs, aquest grup de treball que ja està finalitzant, exposarà el dictamen final a la Comissió Permanent i després al Plenari per la seva aprovació final.