En aquestes Jornades els i les assistents coneixeran diferents experiències i debatran sobre aquestes per tal de detectar els riscs i avantatges de la democràcia directa, partint del convenciment que la millora de la democràcia té, en aquest àmbit, un ampli camp d’acció.

Més informació