Així doncs, en aquest Plenari es donarà la benvinguda, i tot seguit, es farà la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. A continuació, es presentarà l’estat dels diferents grups de treball i donarà pas a la valoració de la Jornada dels Consells de Ciutat. Per últim, el Govern Municipal explicarà l’estat de la ciutat.