Torre Jussana engega un seguit de 12 cursos gratuits a disposició de totes les associacions de Barcelona per fomentar i enfortir el bon funcionament de les entitats a partir dels quatre àmbits claus: la intenció, la participació, l’acció i la gestió.

Font: Torre Jussana