Durant la primera part de la Jornada, vam poder escoltar les ponències d’Ernesto Ganuza (científic titular del CSIC), Kepa Korta (membre del Consejo Social de San Sebastià) i Andreu Bover (membre del Consell de Ciutat de Salt) que van compartir l’experiència dels seus Consells de Ciutat entorn els quatre temes següents: funció, composició, visibilitat i efectivitat. 

A la segona part, després d’un petit esmorzar a la bescambra de la Capella, es va fer un treball de grup entorn els punts a tractar amb les persones assistents a la Jornada amb la intenció, l’encàrrec i el compromís d’arribar a conclusions aplicables i compartibles al Consell de Ciutat de Barcelona. En acabar, es van presentar les conclusions de cada grup de treball per tal de definir les línies de treball a partir de l’endemà de la Jornada.