Durant l’acte el CAB va poder impartir dues conferències. La primera, anomenada “Les associacions un potent motor per la participació a les ciutats” i compartida amb el municipi de Miraflores (Perú), va servir per exposar el propi Consell d’Associacions de Barcelona i les seves principals eines com el Codi Ètic, el Panoràmic i Torre Jussana. 

En la segona conferència, anomenada “L’acció comunitària per transformar els barris” i elaborada conjuntament amb la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització de l’Ajuntament de Barcelona, va servir per presentar l’experiència de l’Associació Àgora- l’Escola d’Adults de la Verneda. 

Font: CAB