En aquesta assemblea, la institució va acordar escollir una nova Junta Directiva el més aviat possible tal i com marquen els estatuts de l’entitat. Així doncs, aquesta va acceptar dimitir per permetre aquest consens i es va escollir una nova junta provisional formada per 6 entitats membres.

Aquesta Junta provisional gestionarà la Taula del Tercer Sector fins que hi hagi una nova Junta directiva, durant el mes d’octubre. Finalment, l’assemblea va agrair i reconèixer la tasca feta pel president Oriol Illa i tots els membres de la Junta directiva sortint.