Plenari Consell de Ciutat

Aquest grup de treball estava format per catorze persones i es van realitzar sis sessions.

El que havia de treballar el GT es basava en marcs legals i normatius establerts en l’àmbit estatal, comunitari, provincial i municipal. Les conclusions que s’han extret són:

  1. Respecte a la proposta d’un nou text per regular l’ordenança cívica: és important que l’objectiu d’aquesta ordenança no sigui sancionar, sinó educar. El primer que s’ha de fer és un advertiment, a partir d’aquí, sanció.
  2. Estudiar la convivència de substituir l’OMC per un codi de bones pràctiques per a la convivència i divulgar-ho sistemàticament de forma pedagògica.
  3. Reconduir a les ordenances sectorials els tipus infractors que regula l’OMC.
  4. No suprimir el fitxer d’antecedents de persones infractores a la convivència.
  5. No incloure en la publicació de notificacions en els diaris oficials referències que permetin associar el nom de presumptes persones infractores.
  6. Perseguir la reparació dels danys per incivisme.
  7. Posar en funcionament l’Observatori de la Convivència amb representació del CDC.

Un dictamen aprovat pel plenari el juliol de 2017.