Imatge d'un plenari del Consell de Ciutat

Per la realització d’aquest dictamen, i en qüestió aquest GT s’ha reunit quatre vegades, tres de presencial i una no presencial. Es va aprovar el juliol del 2017.

El GT considera que la nova proposta ha de contemplar:

  1. Elaborar el Pla Estratègic de forma participativa: amb ciutadania i entitats.
  2. Amb relació a l’objecte de la convocatòria, es considera que aquest ha de continuar sent els projectes, serveis i activitats. Ara bé, aquests haurien de ser sense afany de lucre i generar un impacte en la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Dins d’aquesta convocatòria s’ha de treballar en modalitats que contemplin:

  1. La dimensió del projecte
  2. Altres formes de finançament
  3. Àmbits específics com és l’estructura, l’excel·lència o la innovació.

Amb relació a qui hauria de ser receptora d’aquesta convocatòria considerem que podrien optar a ella les organitzacions sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives i grups informals) amb seu social o delegació a la ciutat de Barcelona. Relació al procés:

· Una subvenció amb dues convocatòries. La primera d’elles amb resolució a principis de gener per saber si es disposarà o no dels recursos necessaris.

· Justificació: el model actual ja respon a les condicions i característiques apropiades. Només remarcar que la justificació s’hauria de poder realitzar al llarg de tot l’any.

· Pagament: Considerem que el pagament s’ha de garantir a principis d’any per evitar així problemes de tresoreria.

A més, es demana poder fer tots els tràmits telemàticament i una possible creació d’un portal específic. L’administració ha de donar més suport a entitats i qui formi part de tot aquest procés.