En la primera part, es va aprovar l’acta de la sessió anterior i el dictamen del Grup de Treball de Desigualtats i Vulnerabilitats a Barcelona amb 58 vots a favor i 1 abstenció.

Seguidament, es va exposar l’estat de la resta de grups de treball com el Grup de Treball d’Espai Públic i Convivència, el Grup de Treball de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2017 i el Grup de Treball de Subvencions.

En la segona part, es van explicar alguns dels resultats de la Jornada dels Consells de Ciutat i, finalment, el govern municipal va rendir comptes sobre l’estat de la ciutat.

Consulteu el dictamen (PDF)