Durant la sessió, també es va aprovar el nou reglament de règim intern, amb el qual s’actualitza una normativa que datava de 1989. En el nou reglament incorpora novetats per permetre una major participació dels membres del CEMB, apostant per una metodologia de treball en grup i introdueix la representació del Consorci d’Educació de Barcelona.

El nou reglament incorpora també com a un dels seus objectius l’educació integral i transversal al llarg de tota la vida, treballada tant dins com fora del centre educatiu, amb la idea de superar el concepte de consells escolars per anar cap els consells educatius.