En la primera part de la sessió, la Comissió Permanent va realitzar la valoració del Plenari del Consell de Ciutat que es va celebrar el passat 4 de juliol i seguidament el grup va debatre i modificar alguns aspectes de l’informe sobre el Reglament de les Normes de Participació Ciutadana per la seva aprovació abans de que finalitzi el període de presentació d’esmenes.

En la segona part, el grup va procedir a calendaritzar les reunions de l’any vinent de la Comissió Permanent i finalment va informar de diverses qüestions relacionades amb aquest màxim òrgan de participació ciutadana.