La iniciativa pretén impulsar la captació i la retenció de personal investigador a la Universitat, per tant, les persones sol·licitants hauran de d’acreditar una trajectòria científica d’un mínim de cinc anys, que inclogui una estada postdoctoral en altres universitats o centres de recerca per un període mínim de dos anys. 

Els ajuts tenen una durada de tres anys i la dotació econòmica s’ofereix en règim de cofinançament, és a dir, la UAB aportarà la meitat (23000€) i el beneficiari haurà d’aportar el 50% restant.

Font: Universitat Autònoma de Barcelona