Torre Jussana engega quinze propostes formatives gratuïtes per millorar els quatre àmbits clau per al bon funcionament d’una associació: la intenció, la participació, l’acció i la gestió.

Algunes de les formacions es realitzaran en diferents espais de la ciutat per acostar la formació als diferents barris i districtes.