Les entitats juvenils que vulguin participar podran enviar projectes relacionats amb les àrees de treball del CJB com el foment a l’associacionisme i la participació, la salut, la cultura, la cooperació i la cultura de pau o els drets de ciutadania, fins el 17 de novembre. Durant l’acte d’entrega es repartiran tres premis dotats amb 1500€, 1000€ i 500€, per ajudar a que els projectes premiats puguin portar-se a terme.

A més, també es donarà el Premi Comunicació, a un mitjà de comunicació crític i compromès amb l’associacionisme juvenil de Barcelona, i el Premi Totxana, un guardó dirigit a persones, institucions o mitjans que hagin fet alguna acció o declaració que perjudiqui la percepció social de la joventut.

Font: CJB