La macroenquesta del sector no lucratiu català està impulsada pel Consell d’Associacions de Barcelona, l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Obra Social la Caixa. 

Així doncs, el CAB (Consell d’Associacions de Barcelona) demana que les associacions de la ciutat responguin al següent formulari i que difonguin i utilitzin l’etiqueta #ElPanoràmic. En el cas de les federacions, també es demana que es faci arribar la informació a totes les entitats. 

Formulari Panoràmic 2017

Font: CAB