En aquesta sessió van acudir el Comissionat de Participació, Fernando Pindado, i la Direcció de Pressupostos que va venir a explicar les novetats dels propers Pressupostos, així com les novetats de les pròximes Ordenances Fiscals. Així doncs, el grup es reunirà en quatre sessions més de treball per tal d’emetre el dictamen que s’aprovarà a la següent sessió plenària del 20 de desembre.