Les AMPA han escollit la candidatura “Transformem FaPaC” encapçalada per Belén Tascón i formada per un equip de set mares i tres pares d’AMPA. Aquesta candidatura és transformadora en la defensa de l’educació pública, de fet, inclou com a eixos principals del pla de treball la lluita contra la privatització, la mercantilització, la desinversió, la segregació i l’externalització. Així doncs, Belén assumeix el càrrec en substitució de Montse Conejo que ha volgut recordar els esforços fets al capdavant de l’entitat així com la importància de les famílies per a la bona marxa de l’educació.