Les jornades “Comuns Urbans: cap a la gestió comunitària d’allò públic” volen ser un espai de diàleg i construcció entre diferents agents socials i institucionals per donar visibilitat i reconeixement al valor de la gestió comunitària d’allò públic. Les jornades, en les que s’abordarà tant la proposta de Patrimoni Ciutadà com altres experiències a nivell europeu, estan dirigides a les persones, entitats, col·lectius i comunitats que estiguin i/o hagin gestionat béns municipals (locals, equipaments, solars); a tècnics municipals; així com a noves experiències que vulguin fer-ho i a la ciutadania en general.