Així doncs, en aquesta sessió van participar representants del Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona per donar compte de l’anàlisi del pressupost municipal des de la perspectiva de gènere. També es va treballar l’estructura del proper dictamen i la possibilitat d’incorporar reflexions i recomanacions de l’informe final de Pressupost i Ordenances Fiscals 2017. Finalment, aquest dictamen es presentarà primer a la Comissió Permanent del 4 de desembre i després al Plenari del 13 de desembre per la seva aprovació.