En relació a l’ordre del dia, en aquesta reunió s’aprovarà l’acta de la sessió anterior i es debatrà sobre la proposta dels membres de la Comissió Permanent així com de la modificació de la data de celebració del Plenari del Consell de Ciutat.