Així doncs, en aquest Plenari es va deliberar sobre la proposta de declaració que fa referència a l’actual situació política de Catalunya. Una vegada exposats els punts de vista de totes les persones assistents i veient la dificultat d’arribar a un posicionament de consens, es va procedir a la votació de l’esmentada declaració, la qual va ser aprovada favorablement per una àmplia majoria.

Declaració del Plenari del Consell de Ciutat