El Plenari del Consell de Ciutat del 13 de desembre de 2017 va aprovar les conclusions presentades pel Grup de Treball dels Pressupostos de 2018.

Aquest grup de treball estava format per la Comissió i també per totes les entitats que representen aquestes persones. Es van mantenir cinc sessions de treball des del mes d’octubre fins a finals del mes de novembre. L’objectiu principal era analitzar els Pressupostos i Ordenances Fiscals 2018 per tal d’extreure unes conclusions que es presenten a continuació:

El CDC reclama un esforç pedagògic i comunicatiu per part de l’Ajuntament.

Es recomana que qualsevol metodologia comptable i pressupostària utilitzada, amb altres mandats o amb l’actual, faciliti la feina d’anàlisi i seguiment per part de la ciutadania i no entorpeixi la possibilitat de valorar els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest GT es planteja fer un monogràfic sobre subvencions i un altre sobre la revisió cadastral.

 Es proposa harmonitzar els criteris sobre l’adjudicació de subvencions als districtes per tal que no hi hagi diferències. I pel que fa al capítol de subvencions a entitats sense ànim de lucre:

• Diferenciar en aquest capítol les empreses de les entitats sense ànim de lucre.

• Establir convenis plurianuals amb les entitats sense ànim de lucre.

• Afavorir l’arrelament al barri, i per tant les subvencions de districte amb relació a les de ciutat.

Les proves pilots, sobre pressupostos participatius, haurien d’estar lligades al PAM, al PIM, i d’altres dinàmiques de participació existents a la ciutat.

El CDC es crític davant de processos participatius únicament virtuals o únicament presencials, ja que s’ha d’arribar a un equilibri. És important contemplar en els plantejaments metodològics la participació a l’àmbit individual i els canals de participació a l’àmbit col·lectiu i associatiu. Es planteja la necessitat que aquests processos participatius vagin acompanyats de formació específica a entitats, tècnics i professionals, i a la ciutadania en general.

Es recomana estudiar les bonificacions i excepcions a les entitats sense ànim de lucre.

El CDC creu que s’ha de tenir en consideració l’índex d’atur i precarietat laboral i social existent a Barcelona. Es considera que dedicar un 3% del pressupost municipal a aquestes polítiques és insuficient i cal una dotació econòmica més elevada per desenvolupar polítiques actives.

El CDC vol recordar que l’habitatge és un dels problemes més greus i es considera que els pressupostos han de fer tot l’esforç possible per desenvolupar una política orientada a garantir aquest dret bàsic a tota la població.

Amb relació a la temàtica del turisme:

  • Impulsar un turisme de qualitat i sostenible, i desenvolupant les iniciatives i accions necessàries per garantir una bona convivència entre la població local i el turisme.
  • Dissenyar de manera conjunta el model de promoció turística de Barcelona, entenent-ho com un factor clau per l’economia i la cultura.

CDC consdiera que aproximadament un total de 700 milions d’euros es transfereixen 21 a organismes autònoms, entitats públiques empresarials i empreses municipals… de l’Ajuntament i que aquest import significa un 25,5% del pressupost municipal i és, per a tant, important poder conèixer l’aplicació d’aquests diners i la situació dels esmentats organismes.