En aquesta reunió, es va aprovar l’acta de la sessió anterior i es va informar sobre l’estat dels següents grups de treball: Pressupostos i Ordenances Fiscals 2018, Comunicació i Visibilitat i Implementació de les Noves Normes. 

A continuació, els participants van debatre entorn la preparació del Plenari del proper 13 de desembre a més de proposar els membres que han de formar part de la Comissió Assessora de processos participatius i la Comissió d’Empara per presentar-les al Plenari per a la seva aprovació.