Després de 10 anys de cogestió entre l’Ajuntament i el CAB, s’inicia una nova etapa amb un nou model de gestió associativa a càrrec del Consell.

Durant els propers mesos s’anirà desenvolupant i implementant el nou projecte que ha elaborat el CAB conjuntament amb les federacions de la ciutat.

L’equipament obre, doncs, una nova etapa que, amb el nom “d’Espai Torre Jussana” es basarà en la participació de les associacions de la ciutat en la definició del centre, en la consolidació de bona part dels serveis que s’han ofert fins ara i en la generació de noves propostes per ajudar a les associacions a millorar el seu funcionament.

Font: CAB

Més informació

Acord Comissió de Govern (PDF)