Aquestes Jornades, organitzades pel Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona amb l’Escola de l’IGOP, esdevindran un espai d’intercanvi d’experiències i coneixements entre entitats, associacions i professionals d’arreu del món que fan projectes i polítiques per fomentar i garantir el desenvolupament comunitari.

El primer dia s’abordaran temes com el treball als territoris, el paper que hi juguen les treballadores comunitàries i les noves tecnologies, o les experiències per lluitar contra la desigualtat en l’àmbit cultural. El segon dia se centrarà en analitzar les polítiques públiques locals amb perspectiva comunitària.

Més informació