El passat dia 6 de febrer es va realitzar la primera de les dues jornades de treball per elaborar el pla de comunicació del Consell de Ciutat. 

El lloc triat per a dur a terme les sessions ha estat les oficines de Town que és l’empresa seleccionada per dur a terme l’encàrrec.