L’Informe sobre l’Estat de la Joventut és un seguiment de les polítiques públiques de joventut que s’han desenvolupat a nivell municipal durant el 2016 i el 2017.

L’acte, que presentarà el Secretariat del CJB i que comptarà amb la participació de tots els Grups Municipals, es dividirà en blocs temàtics: Feminismes i Interseccionalitat, Associacionisme Educatiu, Salut Mental, Emancipació i Participació i Territori.

També es demanarà als Grups Municipals que realitzin una valoració del Pla d’Adolescència i Joventut aprovat l’any passat i al final de la sessió s’obrirà un torn obert de paraula.

Font: CJB