En aquesta reunió, es va informar sobre l’estat dels grups de treball següents: Comunicació i Visibilitat, Rellançar Barcelona i Desigualtats a Barcelona. Seguidament, el grup va decidir donar un major protagonisme a la resta de membres del Consell de Ciutat en la reformulació dels tempos que marcaran el ritme del proper Plenari Extraordinari del 24 d’abril on es debatrà sobre l’Estat de la Ciutat i sobre la Memòria Anual d’Activitat 2017. En relació a l’Estat de la Ciutat que presentarà el Govern en aquest Plenari, la Permanent va acordar elaborar un petit escrit per donar a conèixer la seva opinió respecte aquest tema.