Així doncs, el grup va proposar un seguit de temes més concrets per presentar a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i al Consell Municipal de Benestar Social en la pròxima reunió que tindrà lloc el 10 d’abril per evitar solapaments i veure de quina manera aquest grup podria donar el seu suport en aquests espais.