L’empresa Town va presentar al grup de Comunicació i Visibilitat la proposta del Pla de Comunicació que recull les dues sessions de treball que es van realitzar per aquesta finalitat.

Així doncs, en el si del grup es va treballar la importància de la comunicació per tal de consolidar la funció del Consell de Ciutat com un òrgan independent i necessari de la participació ciutadana a la ciutat de Barcelona.

Més informació sobre la Comissió de Comunicació i Visibilitat