En primer lloc, l’Alcaldessa va donar la benvinguda i va traslladar la paraula a l’Enric Canet, del Casal dels Infants, que va informar sobre la composició i la utilitat de la Comissió d’Empara, òrgan que descansa en el si del Consell de Ciutat amb l’objectiu de vetllar per la correcte participació a la ciutat.

A continuació, l’Alcaldessa va presentar l’informe sobre l’estat de la ciutat que va ser aprovat per unanimitat per les persones membres del Plenari i va agrair les recomanacions i valoracions que va proposar el Consell de Ciutat per la millora d’aquest informe. Finalment, dues persones membres del grup encarregat d’elaborar la memòria d’activitat del Consell de Ciutat 2017 van presentar els principals continguts d’aquest document que va ser també aprovat per unanimitat en aquest Plenari.