En la primera part de la sessió, els membres van debatre entorn l’esborrany de propostes amb l’objectiu d’elaborar un dictamen que es basi en el model de ciutat que han anat configurant al llarg de les sessions anteriors.

En la segona part de la sessió, en Josep Amat, catedràtic emèrit de Tecnologia i Robòtica de la UPC, va explicar els avenços que ha portat la quarta revolució industrial en comunicacions, mineria de dades, Big Data i robòtica i les oportunitats a nivell d’ocupacions que se’n deriven. Per últim, va posar sobre la taula les potencialitats i els reptes de Barcelona en relació al camp de la innovació i la intel·ligència artificial.