Per primera vegada a la historia del Plenari Municipal intervé algú que no és Regidor/a a excepció de la intervenció de la Síndica de Greuges. El nou Reglament de Participació que va ser aprovat el passat octubre 2017 estableix que el Consell de Ciutat ha de presentar la memòria del darrer any al Plenari Municipal per informar de tota la seva activitat.