En aquesta reunió es va du a terme la revisió de l’estat dels grups de treball que hi ha actualment en funcionament al Consell de Ciutat.

A continuació, les persones membres del grup van acordar celebrar el proper plenari després de l’estiu.

Seguidament, la Comissió Permanent va tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà la tasca que porta a terme la Comissió d’Empara que resideix en el si d’aquest òrgan de màxima participació ciutadana.

Finalment, Jordi Gras del Consell Ciutadà de Sant Martí va anunciar el seu comiat com a membre de la Permanent del Consell de Ciutat per donar pas al nou relleu.